تکنیک موفقیت
25 دسامبر

تفکر وارونه ؛ تکنیک محبوب میلیاردرها برای موفقیت استارتاپس لند

موفقیت تنها یک راه ندارد اما اگر بخواهید پیرو میلیاردرهایی نظیر چارلی مانگر  باشید شکلی از اندیشیدن به نام تفکر وارونه دست کم می تواند شما را در چهارچوب و مسیر درست برای حرکت قرار دهد. نکته اصلی در این شیوه تفکر چیست؟ به موفقیت فکر نکنید. چارلی مانگر شریک تجاری وارن بافت و نایب […]