13 دسامبر

کسب و کارتان را در 8 گام شروع کنید – بخش دوم

اگر یک سری اصول کلی را رعایت کنید؛ یک تیم خوب داشته باشید؛ یک ایده و یک انگیزه خوب داشته باشید و از همه مهم‌تر، دربرابر مشکلات و شکست‌های احتمالی (در هر تعدادی!) صبر به خرج بدهید؛ هیچ چیزی نمی‌تواند مانع موفقیت‌تان بشود.