با اصلی‌ترین هزینه‌های راه اندازی استارتاپ آشنا شوید!
21 دسامبر

با اصلی‌ترین هزینه‌های راه اندازی استارتاپ آشنا شوید!

از مهم‌ترین هزینه‌های راه اندازی استارتاپ جذب مخاطب و بازاریابی درست و برنامه ریزی شده است، پس از هر فرصتی برای معرفی خودتان استفاده کنید و از هر کانالی سعی در جذب مخاطب داشته باشید زیرا این کار روی بهینه سازی هزینه‌های شما تاثیر زیادی دارد