24 مه

کارمندان شرکت‌های بزرگ فناوری چه میزان حقوق دریافت می‌کنند؟

شرکت‌های حوزه‌ی فناوری امروزه در میان ثروتمندترین سازمان‌ها قرار دارند و حقوق پرداختی آن‌ها عموما در بالاترین سطح نسبت به دیگران قرار دارد. حدود یک دهه پیش و پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸، کنگره‌ی آمریکا قانونی پیشنهاد داد که شرکت‌های سهامی عام را به ارائه‌ی اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان ملزم می‌کرد. شرکت‌ها در […]