آکارآفرینان درونگرا
31 ژانویه

درونگراها چطور می‌توانند کارآفرینان موفقی شوند

برخلاف باور عمومی که برونگراها می‌توانند کارآفرینان موفقی باشند،‌ نمونه‌های مطرحی نظیر مارک زاکربرگ و بیل گیتس به‌عنوان افراد درونگرا ، خلاف این موضوع را ثابت کرده‌اند. اعتقاد بر این است که برونگراها می‌توانند در دنیای کسب‌و‌کار موفق شوند. اما موفقیت در هر تجارتی به توانایی حل مشکلات و تصمیم‌گیری بستگی دارد و برای هیچ‌یک از این […]