06 دسامبر

نگاهی به مهم ترین موانع کسب و کار

خطرپذیری مالی، ناتوانی در تأمین هزینه های تجاری، بی‌نتیجه ماندن طرح‌های زود بازده و موانع و مشکلات اداری، از مهم‌ترین عوامل ضد انگیزشی در کارآفرینی و موانع کسب و کارمحسوب می‌شوند.