05 نوامبر

یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ چیست؟

فرض کنید روز شلوغی در سال 2039 است و شما در حال تماشا کردن فیلم در حین سفر با یکی از خودروهای خودکاری هستید که در جاده‌های جهان پرسه می زنند. این خودرو خودش در زمان‌ لازم ترمز کرده و گاز می دهد، به اشیا (ماشین های دیگر، دوچرخه سواران، گربه های ولگرد و…) برخورد […]