17 دسامبر

فرهنگ استارتاپی چیست و چرا باید فرهنگ استارتاپی داشت؟

فرهنگ استارتاپی اخیراً توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. مردم به دنبال راه‌هایی هستند تا تجربه خود در محل کار را بهبود بخشند. آنها همیشه نمیتوانند در محیط کارشان حقوق و یا روزهای مرخصی بیشتری را مطالبه کنند اما قطعاً انتظارات بالایی دارند.