14 دسامبر

درس‌هایی که در دوره‌های آموزشی کسب‌وکار نمی‌آموزید

مدارس کسب‌وکار به شما در راه‌اندازی کسب‌وکار کمک می‌کنند و راهکارهای لازم را ارائه می‌دهند؛ اما لازم است بعضی ترفندها را خودتان فرا بگیرید. مدارس کسب‌وکار درس‌های خوبی به شما می‌آموزند که بیشتر متمرکز بر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری استراتژیک هستند. معمولا مدارس کسب‌وکار، نظریه‌های آکادمیک و پیاده‌سازی آن‌ها روی مسائل واقعی را آموزش می‌دهند؛ اما […]