08 دسامبر

محرومیت زدایی با کمک نوآوری های استارتاپی

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با فعالان فناور و جوان یک مجموعه جهادی امام رضا(ع) که با فعالیت‌های استارتاپی در زمینه توسعه روستایی و محرومیت زدایی با ایجاد بستر حمایت از حاشیه‌نشینان و نیازمندان فعال است، دیدار و گفت‌وگو کرد. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با فعالان جوان و استارتاپی قرارگاه جهادی امام رضا(ع) […]