16 مه

افسانه‌های استارتاپی: بازار بدون رقیب

برخی کارآفرینان تصور می‌کنند که بازار مقصد آن‌ها باید بازاری بدون رقیب دیگر باشد تا بتوانند به موفقیت برسند. در روزهای ابتدایی تأسیس کسب‌وکار، ایده‌ی پیدا کردن بازاری که دست‌نخورده و بکر باشد، قطعا جذاب به‌نظر می‌رسد. استارتاپ پدیده‌ی حساسی است و پیدا کردن فضایی بدون تنش و ضربه‌های رقابتی می‌تواند بسیاری از چالش‌های مسیر را برای […]