29 جولای

اهمیت نقش روابط عمومی در استارتاپ ها : بررسی سیستماتیک نقش روابط عمومی در استارتاپ ها به همراه چند مثال کاربردی

در تعاریف کلی روابط عمومی به چرخه اطلاعاتی بین یک سازمان و مخاطبان آن گفته می شود. در حقیقت دپارتمان روابط عمومی آن سازمان، وظیفه انتقال تجزیه و تحلیل نظرات و تفکرات مدیران و موسسان سازمان را بر عهده دارد. در حالت کلی و در سازمان های سنتی روابط عمومی به مجموعه اقدامات و کوشش […]