05 ژوئن

۱۰ روش برای استارت‌آپ ناب

متد استارت‌آپ ناب در سال ۲۰۱۱ در کتابی به قلم اریک رایس به وجود آمد، اما تاثیر آن هنوز هم شگرف است. شرکت‌ها هنوز هم با ایده‌هایی که در این کتاب مطرح‌شده دست‌به‌گریبان هستند، هرچند که بیشتر این ایده‌ها جدید نیستند.