01 آگوست

معافیت شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات

سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان خبر داد. سید محمد صاحبکار خراسانی در راستای معافیت شرکت های دانش بنیان از پرداخت مالیات در گفتگو با برنامه روز ازنو گفت: بیش از 4500 شرکت دانش بنیان در ایران به ثبت رسیده […]