سورنا ستاری
27 دسامبر

بیمه قرارداد برای استارتاپ ها حذف می‌شود

سورنا ستاری از حذف بیمه قراردادها برای استارتاپ ها خبر میدهد.به گفته سورنا ستاری، استارتاپ ها صرفا ملزم به بیمه کردن کارکنان خود هستند و برای قراردادهای خود الزامی به بیمه ندارند. سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری پردیس با تأکید بر اینکه این اقدام در توافق […]