بازاریابی تراکنشی
02 ژانویه

بازاریابی تراکنشی یا سنتی چیست ؟ استارتاپس لند

بازاریابی به پروسه ارزیابی کردن گفته می‌شود. هیچ تعریف جهانی برای بازاریابی وجود ندارد. البته یک تعریف قدیمی برای بازاریابی وجود دارد: «فرآیند خرید و فروش». ولی امروزه حتی این تعریف هم تغییر کرده است؛ در تعریف به روز شده می‌توان گفت: «بازاریابی هنر ایجاد و نگهداری مشتریان است». بازاریابی تراکنشی برای سال‌ها اصلی‌ترین بخش بازاریابی در […]