23 ژانویه

تنها راه نجات یک جامعه استارتاپی جذب سرمایه های بین المللی

سرمایه های بین المللی در سال‌های اخیر هندوستان تلاش کرده است آثار محدودکننده سیاست‌های اجرایی و قوانین اداری این کشور را تعدیل کند و با ارائه تشویق‌های مالیاتی سعی می‌کند قوانین را به ‌نفع پیشرفت کسب‌وکار تغییر دهد. اصلاحات و برنامه‌های دیجیتالی که توسط نخست وزیر نارندرا مودی (Narendra Modi) تحت عناوین «هند استارت‌آپ» و […]