معرفی 10 شتاب دهنده برتر دنیا (استارتاپس لند)
08 مارس

معرفی 10 شتاب دهنده برتر دنیا (استارتاپس لند)

خب، دوباره همان وقت سال فرا رسید. هزاران شرکت در سراسر جهان، در حال برگزاری جلسات گروهی و تابستانی آینده‌ی خود هستند. هر سال که می‌گذرد، برنامه‌های بیشتر و بیشتری، طراحی، برنامه‌ی آموزشی، چارچوب‌های کاری و ابزارهای خود را مورد بازبینی قرار می‌دهند تا به کارآفرینان و استارتاپ‌هایشان کمک کنند وارد فضای تأثیرگذاری شوند که به […]