21 اکتبر

افزایش شتابدهنده های تخصصی؛ کلید موفقیت استارتاپها

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان سلامت گفت: اکوسیستم استارتاپ ها به تعداد بیشتری شتاب دهنده های تخصصی از جنس بخش خصوصی نیاز دارند تا این کسب و کارهای نوپا را به نقطه تولید محصول هدایت کنند. بهروز تهرانی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان سلامت با تاکید بر تغییر و باز تعریف […]