11 سپتامبر

موانع موفقیت و دلایل هفتگانه شکست استارتاپ­های ایرانی

استارتاپ­های ایرانی به سرعت در حال رشد و تأثیرگذاری هرچه بیشتر روی اقصاد کشور هستند. اما در این راه، موانع بزرگی این کسب و کارها را تهدید می­‌کند که در این مقاله به آن­ها پرداخته­‌شده و مهم‌ترین دلایل شکست استارتاپ­های ایرانی را بیان کرده‌ایم.