03 اکتبر

تکالیف قانونی و مالیاتی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اعلام شد

سازمان امور مالیاتی کشور در بیانیه‌ای تکالیف قانونی و مالیاتی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی را اعلام کرده و برای عدم انجام آن جرایم مالیاتی در نظر گرفته است. به گزارش رسانه‌ی مالیاتی ایران، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سایر فعالان اقتصادی کشور، شامل قوانین مالیاتی مربوطه می‌شوند و برای جلوگیری از جرایم قانونی […]