25 سپتامبر

تشکیل دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به پرونده استارتاپ ها

رییس قوه قضاییه با اعلام حمایت و صیانت کامل دستگاه قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، بر ضرورت دستیابی به قوه قضاییه هوشمند و بهره‌مندی از فناوری و نوآوری برای تحول قضایی تاکید کرد. سید ابراهیم رییسی در نشست هم اندیشی پیرامون نقش شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در تحول قضایی که با حضور ستاری […]