14 نوامبر

استارتاپ olho do dono برنده میدان جنگ استارتاپی آمریکای لاتین

جنگ استارتاپها یا Battlefield Startups یکی از بزرگترین رویدادهای استارتاپی دنیا و به خصوص در اروپا می باشد . تک کرانچ حامی اصلی این رویداد هست و جوایز نقدی بسیاری در این رویداد به استارتاپها می رسد .  این رویداد برای بخشهای مختلف اروپا و آمریکا به صورت ماهانه برگزار می شود قابل ذکر است […]