16 اکتبر

پنج معیار عملکرد که کسب‌وکار شما باید آن‌ها را پیگیری کند

دانستن هدف نهایی امری حیاتی است، اما چه عاملی باعث دستیابی به این نتایج مالی می‌شود؟ به این معیارهای کلیدی در استارت‌آپ‌ها توجه داشته باشید. وقتی کسب‌وکارتان تکامل می‌یابد و تغییر می‌کند، معیارهایی که پیگیری می‌کنید نیز باید تغییر کنند. زمانی که استارت‌آپ خود را راه‌اندازی می‌کنید، به‌ویژه اگر صرفا از سرمایه خودتان برای این […]