کوچینگ
30 ژوئن

کوچ(coach) کیست،کوچینگ(coaching) چیست

کوچینگ شیوه ای است نوین و رو به رشد برای کمک به افراد و گروه ها در جهت بهبود، پیشرفت، یادگیری مهارتهای جدید، تشخیص راههای رسیدن به موفقیت های فردی و گروهی ، دستیابی به اهداف و مدیریت نقاط عطف زندگی و چالش ها. کوچ (coach) کیست ؟ کوچ‌ها نه معلم هستند، نه روان شناس […]