14 مه

چگونگی مدیریت رشد استارت‌آپ‌ها

می‌گویند هر چه شرکتی بزرگ‌تر می‌شود، روند عملیات آن کندتر می‌شود. موسسان شرکت‌هایی که مسیر مشابهی را طی می‌کنند، اغلب از من(مدیر مهندسی توییتر) می‌پرسند چه کنیم که بهتر بتوانیم این رشد سریع را مدیریت کرده و هم‌زمان، کارایی شرکت را افزایش دهیم.