29 اکتبر

اوراکل استارتاپ ابری کوچکی را در زمینه علوم سلامت خرید

اوراکل برای گسترش مجموعه‌ی علمی بهداشتی خود استارتاپ ابری کوچکی را خرید که در زمینه‌ی کارآزمایی بالینی فعالیت می‌کند و توسط کوالکام پشتیبانی می‌شود. لری الیسون، مدیر ارشد فناوری اوراکل مشغول ساخت پلتفرمی در حوزه‌ی علوم سلامت است و از همین رو اوراکل با خرید یک استارتاپ ابری به نام goBalto، فعال در حوزه‌ی فرآیند کارآزمایی بالینی، قصد دارد پلتفرم علوم سلامت خود را توسعه […]