22 آگوست

آموزش استفاده از تخته کانبان (Kanban) برای استارتاپ های ناب

استارتاپ های ناب (Lean Startups) نوآور هستند. متد ناب (Lean) یک فلسفه آزمایش شده است که یک دستورالعمل برای به حداقل رساندن شکست و افزایش شانس موفقیت را فراهم می کند. ناب یک رویکرد قدرتمند برای یادگیری از مشتریان و مشکلات آنها و ارائه راه حل های ارزشمند به آنهاست. رویکرد استارتاپ ناب، یک سازمان را قادر […]