08 ژانویه

معرفی برترین استارتاپ های حوزه وام دهی یا لندتک

برترین استارتاپ های حوزه وام دهی فینتک های فعال در حوزه وام دهی یا به اختصار لندتک، به ‌سرعت در حال رشد و تحول بوده و این شرکت ها دائماً در حال ‌توسعه انواع جدیدی از مدل های کسب‌ و کار موجود هستند. علاوه بر این، وام‌دهندگان فعلی -ازجمله بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی- از برخی تکنولوژی […]