09 نوامبر

رگ تگ یا فن آوری قانون گذاری چیست؟

مؤسسه امور مالی بین‌الملل رگ تک را این‌طور تعریف می‌کند: «استفاده از فن‌آوری‌هایی برای حل مؤثرتر و کارآمدتر الزامات قانونی و رعایت مقررات.» موج جدیدی از فن آوری برای کمک به شرکت ها در جهت فهم قوانین و مدیریت خطرهایشان، در حال ظهور است. همه این ها چند دهه قبل در زمانی شروع شد که […]