06 سپتامبر

چگونه با سرمایه شخصی خود در استارتاپمان سرمایه گذاری کنیم ؟

در دنیای استارتاپها و نامهای بزرگی که در میان آنهاست وقتی به بنیانگذاران استارتاپها میگویم که با سرمایه شخصی خود در استارتاپم سرمایه گذاری کرده ام همگی متعحب می شوند . در این مقاله به ایده ها و نکات قابل توجه استفاده از سرمایه شخصی برای سرایه گذاری روی استارتاپ به نقل از کری بنجامین بنیانگذار […]