12 ژانویه

استارتاپ یا استارت آپ ؟ مسئله این است!{استارتاپس لند}

استارتاپ یا استارت آپ ؟ مسئله ای کوچک که از بزرگان اکوسیستم استارتاپی تا کوچکترین اعضای آن را به چالش کشیده است. فرقی هم نمی کند که در مرحله ساخت نقشه راه و بیزینس پلن استارتاپ خود باشید یا یک ژورنالیست کنجکاو پرحاشیه و همیشه در حال تحقیق باشید. نکته جالب تر اینکه این مسئله […]