28 جولای

آموزش در TimeToStartup

فعالیت در یک استارتاپ، به جهت حضور در یک محیط پویا که سرعت رشد بالایی دارند، این نیاز را در شما ایجاد میکند که آموزش هایی همزمان با پیشرفت استارتاپ خود داشته باشید.فعالیت آموزشی TimeToStartup به دو دسته تقسیم میشود: برگزاری دورهمی استارتاپی برگزاری دوره ها و بوت کمپ های آموزشی دورهمی استارتاپی هر دورهمی […]