چه عاملی وارن بافت را به سرمایه گذاری همیشگی تشویق می‌کند

Praesent dictum at luctus accumsan consectetur ultricies in leo.