24 ژانویه

مهارت برقرار کردن ارتباط چیست و چگونه آنرا بهبود دهیم ؟

انتقال یک پیام واضح به دیگران شاید ساده به نظر برسد، اما این فرآیند اغلب مملو از خطاست. بسیاری از افراد برای برقراری ارتباط مؤثر هم به صورت شفاهی و هم مکتوب تقلا می کنند. آنها افکار و ایده‌هایی را منتقل می کنند که منظور مد نظرشان را منعکس نمی کند، و گیرنده پیامشان، آن […]