12 مارس

بازاریابی رویدادی چیست؟ استراتژی، زمان بندی و نمونه ها

اگر تا به حال رویدادی را برگزار کرده باشید باید بدانید که فرقی نمی کند روی کاغذ چقدر خوب برنامه ریزی کرده باشید در هر صورت بلیط ها به خودی خود فروش نمی روند. برای فروش بلیط، باید یک استراتژی بازاریابی رویدادی قوی داشته باشید تا رویداد شما را برای مخاطب هدف تبلیغ کند. اما چطور باید یک استراتژی […]