04 دسامبر

پنج عادت بد توسعه‌دهنده‌گان نرم افزار

اگر توسعه‌دهنده‌‌ نرم‌افزار تلاش بیشتری برای مستندسازی فعالیت‌های خود انجام‌دهد، موجب سرعت بخشیدن به فرایند رسیدگی و توسعه‌ی برنامه می‌شود که در ادامه افزایش توانایی، سرعت و کارآمدی توسعه‌دهنده را به‌همراه خواهد داشت.