حتما نام کتاب بازانجام که این روزها فروش زیادی دارد را شنیده‌اید، این کتاب‌ توسط جیسن فرید و دیوید هاینمابر هانسن کارآفرینان یک شرکت پرسود نرم‌افزاری براساس تجارب خودشان نوشته شده...
آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله